گواهینامه کنفرانس بین المللی مهندسی عمران، معماری و منظره شهر – دانشگاه استانبول – جولای 2016